تلفن تماس : 88515487 – 021 ، 88515488 – 021

09 99 445 0912

آدرس : میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه 12 شرقی، پلاک 18، طبقه 2

آدرس فروشگاه بر روی نقشه :

راه ارتباطی متنی با کانون شکار: