تلفن تماس : 8854831 – 021 ، 88540832 – 021

آدرس : میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، کوچه 12 شرقی، پلاک 18، طبقه 2

آدرس فروشگاه بر روی نقشه :

راه ارتباطی متنی با کانون شکار: