دوره آموزشی مقدماتی تراپ کانون شکار

دوره آموزشی مقدماتی تراپ کانون شکار

ضمن تشکر از دوستانی که ما را در دوره آموزشی مقدماتی تراپ 4 و 5 شهریور 1395 همراهی نمودند گزارش تصویری دوره در کانال ارائه می شود
دوره از ساعت 9 صبح روز های پنجشنبه و جمعه تا ساعت 14 برگزار گردید
و در روز جمعه مسابقه ای بین شرکت کنندگان انجام شد و به نفرات اول تا سوم هدایایی از طرف شرکت زوبین اهدا گردید
نفر اول : جلیقه تراپ
نفر دوم : عینک مخصوص تیراندازی تراپ
نفر سوم : عینک مخصوص تیراندازی تراپ