گزارش تصویری کارگاه آموزشی نکات ایمنی سلاح

گزارش تصویری کارگاه آموزشی نکات ایمنی سلاح

ضمن تشکر از دوستان عزیزی که ما را در دوره آموزشی روز پنجشنبه (95/5/14) کانون شکار همراهی نمودند و قدردانی بابت تشریف فرمایی استاد بزرگوار عیوضیان به عنوان میهمان افتخاری کانون شکار ، گزارش تصویری دوره در کانال کانون ارائه می گردد.